Clewat Oy käynnistää osakeannin

Vesistönpuhdistusaluksia ja ympäristöystävällisiä lumensulatuslaitteistoja valmistava Clewat Oy aloittaa osakeannin, jolla se pyrkii keräämään noin kahden miljoonan euron lisäpääoman. Yleisöanti alkaa 3. kesäkuuta.

Osakeannissa kerättävillä varoilla tuetaan Clewatin kansainvälistä kasvua sekä tuotekehitystä. Tarkoituksena on kasvattaa alus- ja laitekantaa, sekä edistää tuotekehitystä. ”Tavoitteenamme on kansainvälisesti kattava palveluiden tarjonta”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Keijo Säilynoja.

”Markkinat ovat laajat, sillä esimerkiksi vesistöjen muoviongelma on levittäytynyt jo pitkin maailmaa. Monitoimialuksellamme voi myös torjua haittakasviongelmia ja kerätä öljyä vesistöistä”, hän jatkaa. ”Kysyntää aluksillemme ja lumensulatuslaitteille riittää, mutta korona hidasti käytännön toimintaa. Nyt olemme valmiina lähtöön.”

Clewat toimii puhtaiden vesistöjen puolesta
 
Maailman merissä on tällä hetkellä jo noin 150 miljoonaa tonnia muovia. Vesistöjen saastuminen aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle, eläimille ja ihmisille. Clewatin ratkaisu ongelmaan on yksi harvoja konkreettisia toimivia ratkaisuja.
 
Clewatin aluksella voidaan kerätä vesistöistä muoviroskaa, öljyä ja haittakasveja. Aluksen etuna on monikäyttöisyyden lisäksi tehokkuus: sillä voidaan kerätä muovijätettä ja haittakasveja jopa 50 000 kg tunnissa. Öljyntorjunnassa aluksella kerätään erityisesti kevytöljyä, jolloin maksimikapasiteetti on 16 500 l/h. Ympäristöongelmia ratkaistaan myös lumensulattimella, jonka avulla lumesta saadaan kustannustehokkaasti eroteltua merkittävä osa hiekasta, roskista ja mikromuoveista.

Tavoitteena kansainvälinen palveluiden tarjonta

Clewat toimii niin sanotulla Business-to-Government -bisnesmallilla, jolloin tärkeimmät asiakkuudet löytyvät julkiselta sektorilta. ”Suurin asiakaspotentiaalimme on vientimarkkinoilla.Tarjoamme julkisen sektorin toimijoille kokonaisvaltaista palvelua”, Säilynoja kertoo.”Tulevaisuudessa muovia kierrätetään myös kemiallisesti ja aluksellamme saa siihenkin kerättyä suuria materiaalimääriä.” Clewatin aluksia valmistetaan Kokkolassa ja sieltä ne matkaavat maailman merille. Sijoitus Clewatiin tarkoittaa, että olet tukemassa työtämme puhtaampien vesien puolesta. Lähde mukaan Clewatin kasvuun!

Sijoitusmateriaali saatavilla osoitteessa: osakeanti.clewat.com

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Keijo Säilynoja, toimitusjohtaja

keijo.sailynoja@clewat.com

Scroll to Top