Clewatin osakeanti on käynnissä

Vesistönpuhdistuslaitteita ja ympäristöystävällisiä lumensulatuslaitteistoja kehittävä ja valmistava Clewat Oy on aloittanut osakeannin, jolla se pyrkii keräämään 600.000 euron lisäpääoman.

Yhtiön toimitusjohtaja Keijo Säilynoja kertoo, että osakeantivarat tullaan käyttämään kasvun rahoittamiseen, kansainvälistymiseen, investointeihin sekä lisärekrytointeihin.

– Voimakas palveluihin kohdistuva kysyntä vaatii lisäresursseja, niin laitehankinnoissa kuin myös henkilöstössä, Säilynoja summaa.

Yhtiön tavoitteena on nopea kasvu hyvällä rakenteellisella kannattavuudella heti alun kasvuinvestointien jälkeen ja suuri ympäristövaikuttavuus lähivuosina sekä mahdollisuus exitiin sijoittajille vuosina 2022–2025.

Vastuullisuus kantavana voimana

Clewat Oy on vuonna 2018 perustettu suomalainen cleantech-kasvuyritys, joka on erikoistunut teknologia- ja innovaatiopohjaisiin ratkaisuihin vesistöjen sekä ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Clewat tarjoaa ratkaisujaan ympäristöongelmiin palveluna omissa nimissään sekä yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.

Clewat valmistaa Kokkolassa vesistönpuhdistusaluksia, joilla puhdistetaan vesistöjä muovista, öljystä ja haittakasvillisuudesta. Sen lisäksi yhtiö on pilotoinut ekologisia lumenpuhdistus ja -sulatusjärjestelmiä. Clewatin innovaatio perustuu veden virtauksen hyväksikäyttämiseen, jolloin on mahdollista saada pienellä energiamäärällä suurta tehoa suoritettavaan toimintaan.

– Yritysten vastuullisuus on nouseva trendi ja Clewatin synnyssä ja toiminnassa taloudellisesti kannattava vastuullisuus ja ympäristölähtöisyys ovat kantavia voimia. Pyrimme merkittävään positiiviseen ympäristövaikutukseen toimillamme ja yli 200 operoivaan yksikköön ja 10 miljoonan kuukausiliikevaihtoon lähivuosina, Säilynoja kertoo.

Clewat pyrkii pitkällä aikajänteellä kansainvälisesti kattavaan maantieteelliseen laitepeittoon, jonka kautta puhdistusta ja valmiutta palveluna voidaan myydä kustannustehokkaasti myös pienemmille kohteille.

– Clewatin pääasialliset markkinat ovat vientimaissa. Suomessa Clewatin kasvunäkymät liittyvät kuntasektoriin lumensulatuksen ja vesistönpuhdistuksen osalta sekä vesistöjen haittakasvillisuuden poistoon, Säilynoja sanoo.

Sijoitusmateriaali on saatavilla osoitteessa: https://clewat.com/sijoittajille/

Pyynnöt sijoitusmateriaalin salasanasta sekä lisätiedot osoitteesta:
info@clewat.com

Scroll to Top