haittakasvien keräys

Pystymme keräämään vedestä talteen jopa puolen millimetrin kokoiset partikkelit ja enimmillään laitteemme pystyy keräämään peräti 200 kuutiota biomassaa tunnissa.

Vesistöihin päätyy runsaasti ravinteita teollisuuden, jätevesien ja ruoan tehotuotannon vaikutuksesta.

Sen seurauksena vesistöt rehevöityvät, mikä johtaa niiden kunnon heikkenemiseen, runsaiden leväesiintymien yleistymiseen, muutoksiin eliöyhteisöissä sekä pohjien happikatoon.

haittakasvit kokkola

Miksi haitallisten uposkasvien poistaminen kannattaa?

Tiheiksi ja laajoiksi kasvaneet uposkasvien kasvustot haittaavat vesistöjen virkistyskäyttöä. Ne myös saattavat muuttaa vesistön ekosysteemiä. Esimerkiksi kuolleet tähkä-ärviät vajoavat kasvimassana pohjaan ja vapauttavat vesistöön ravinteita.

Lisäksi Suomessa on haitallisia vieraslajeja, joilla on taloudellisia, ympäristöllisiä, terveydellisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. Niiden haittoja ja riskejä vesistöille torjutaan poistamalla kasvi. Tällaisia kasveja on esimerkiksi kanadanvesirutto, jonka massaesiintymät kilpailevat ravinnosta ja elintilasta muiden lajien kanssa. Ne muuttavat elinympäristöä varjostamalla muuta kasvillisuutta, vaikuttamalla veden kemiaan lisäämällä ravinteiden ja orgaanisen aineksen määrää sekä vähentämällä veden virtausta. Runsaat kanadanvesiruttokasvustot haittaavat vesien virkistyskäyttöä, kalastusta ja vesiliikennettä.

Poistetun kasvimassan mukana poistuu ravinteita, joten sillä voidaan osaltaan parantaa rehevöityneen järven tilaa. Kasvibiomassan poisto voi myös auttaa parantamaan talvista happitilannetta, koska hajoavaa kasvimateriaalia on vähemmän.

Pystymme parempaan. Jo tänään.

Clewatin kehittämällä ja valmistamalla vesistönpuhdistusaluksella pystytään puhdistamaan vesistöistä haittakasvillisuutta, kuten tähkä-ärviää ja kanadanvesiruttoa.

Ratkaisumme on katamaraanilautta, joka kerää tehokkaan imun avulla kasvillisuuden suuaukolle, jossa veden virtausta säädellään niin, että haittakasvillisuus päätyy aluksen kuljettimelle ja siitä edelleen lajiteltuina säiliöihin. 

Virtauttamiseen perustuva tekniikka ei aiheuta vesistöille mekaanista rasitusta, eikä toiminnalla ole negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Jo yksittäisellä Cleansweep-aluksella on mahdollista kerätä levää puolen millimetrin kokoisiin partikkeleihin saakka sekä yli 200 kuutiota haittakasvillisuutta tunnissa.

Scroll to Top