Helsinki testaa uusia ratkaisuja taistelussa meren muoviroskaa vastaan

Helsingin kaupungin Itämerihaaste ja kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara tekevät kesän aikana yhteistyötä Clewat Oy:n kanssa testaamalla uudenlaista Cleansweep-roskienkeräysalusta 23.6.−3.7. ja 21.7.−31.7.2020. Testeillä selvitetään aluksen toimivuutta meren roskaantumisen hillitsemisessä.

Roskan määrä meressä kasvaa jatkuvasti. Viime vuonna Stara keräsi Lippo-aluksella Helsingin rannikolta roskaa noin 80 kuutiometriä. Ihmisten tuottamasta roskasta suurin osa on peräisin syömiseen, juomiseen ja tupakoimiseen liittyvistä aktiviteeteista. Roskaa päätyy mereen hulevesien, jokien ja tuulen mukana. Yli 70 prosenttia mereen päätyvästä roskasta on muovia, joka hajoaa ympäristössä hitaasti ja aiheuttaa haittaa ihmisille ja eläimille.

Stara vastaa merialueiden vesien puhdistuksesta ja saariston jätehuollosta. Kesän aikana Stara testaa Cleansweep-aluksen tehokkuutta ja toiminnallisuutta ja vertaa sitä Staran Lippo-alukseen noin kuukauden ajan. Tavoitteena on kehittää ja tehostaa roskien keräämistä niin, että myös pienikokoisen muoviroska saadaan kerättyä.

Clewat Oy:n kehittämän Cleansweep-aluksen toiminta perustuu veden virtauksen hyväksikäyttämiseen. Alus kerää edessä olevien puomien avulla muoviroskan suuaukolle, jossa veden virtausta säädellään niin, että erilaiset roskat joutuvat aluksen kuljettimelle ja siitä edelleen lajiteltuina säiliöihin. Cleansweep-aluksella pystytään keräämään vedestä talteen jopa puolen millimetrin kokoiset muovinpalaset.

Nopeilla kokeiluilla uusia innovaatioita meren roskaantumisen hillitsemiseksi

Helsingin kaupungin vapaaehtoisia Itämeren suojelutoimenpiteitä koordinoiva Itämerihaaste käynnisti keväällä nopeat kokeilut, joissa etsitään innovatiivisia ratkaisuja roskaantumisen hillitsemiseksi Helsingin merialueilla. Clewat Oy valittiin mukaan nopeisiin kokeiluihin selvittämään Cleansweep-aluksen keräämän muoviroskan määrää ja laatua erityisesti merialueilla, joiden puhtaanapito on haasteellista. Kesän aikana Cleansweep-alus liikkuu muun muassa Kalasatamassa, Vanhankaupunginlahdella sekä Töölönlahdella. Clewat Oy:n lisäksi nopeisiin kokeiluihin valittiin Bloft Design Lab, Green House Effect Oy ja Biosatama Oy.

Itämerihaaste on Helsingin ja Turun kaupunkien yhdessä koordinoimaa Itämeren suojelutoimintaa, joka pitää sisällään kaupunkien yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman sekä Itämerihaaste-kumppanuusverkoston. Itämerihaasteen kumppanuusverkostossa on yli 300 organisaatiota ja se on avoin kaikille Itämeren suojelusta kiinnostuneille organisaatioille.

Scroll to Top