Huvudpott i Östersjöprojektet för Clewat: “ Vi vill ha avfall ut från Östersjön”

Clewat Oy, som specialiserar på vattenrening, har på sista veckan fått det största enskilda finansieringsbeloppet från Ålandsbankens Östersjöprojektet, 130 000 euro. Finansieringen kommer att användas för att utveckla företagets innovativa snösmältningsmetod. Med snön hamnar flera tusen kilo skräp och miljontals mikroplastpartiklar till Östersjön under vintern.

Östersjöprojektet kommer att förbättra Östersjöns tillstånd genom att finansiera goda ideer och uppmuntra till verksamhet. Anne-Maria Salonius, ordförande för projektjury och direktör för Ålandsbank i Finland, är mycket glad över hur mångsidiga och fantasifulla projekt är avsedda att förbättra Östersjön.

– Vi är glada över att vi kan möjliggöra många relevanta projekt. Tillsammans kan vi åstadkomma förändringen, säger Salonius.

Syftet med finansieringsbesluten från Östersjöprojektets jury är att möjliggöra långvariga partnerskap med olika aktörer. Ålandsbanken och Clewat har gjort sammarbete sedan 2017.

Vi vill få haven rena från plastavfall

Clewat vill se en förändring i världens hav genom att rengöra dem från plastsavfall, olja ock skadlig vegetation. Snösmältning hjälper också haven, särskilt Östersjön, att må bättre. Under den senaste vintern har hundratals lastbilsnö smält av el i Helsingfors. Enheten används för att filtrera nästan allt skräp från snön, från cyklar till knappnåls knapp. Med den nu tillgängliga finansieringen kommer Clewat att testa en ny, större version av ekologisk snösmältning vid Östersjöns stränder.

– Problemen orsakade av klimatförändringar och förlusten av naturens mångfald kräver effektiva, miljövänliga lösningar och expertis, säger Marko Kärkkäinen, Clewats kommersiell chef.

– Vi är glada och stolta över att vårt viktiga arbete kommer att stödjas i form av Östersjöprojektet, fortsätter han.

– Östersjön behöver inte mer skadliga belastningar och snösmältning med vår enhet minskar till exempel mängden av mikroplast i vattensystem.

Clewat tackar för sitt stöd och fortsätter sitt viktiga arbete för haven.

Scroll to Top