Ilmansaasteet

Clewatin virtauttamisinnovaatio soveltuu myös laajan mittakaavan ilman puhdistamiseen.

Ilmansaasteet ovat maailmanlaajuinen ongelma, joka aiheuttaa haittoja sekä ihmisten terveydelle että ympäristölle.

Altistuminen hiukkasmaisille ilmansaasteille aiheuttaa kehittyneissä maissa eniten vakavia terveyshaittoja – enemmän kuin kaikki muut ympäristötekijät yhteensä.

Ulkoilman saasteiden sisältämien pienhiukkasten takia joka vuosi maailmassa 8,8 miljoona ihmistä menettää henkensä ennenaikaisesti, Euroopassa kuolema aikaistuu samasta syystä 790 000 henkilöllä. Maailmalla lähes joka kymmenes kuolema johtui saasteista vuonna 2017.

Hengityksen mukana elimistöön siirtyvät saastehiukkaset heikentävät sydämen ja verisuonten kuntoa, ja niihin liittyvät sairaudet ovat syynä jopa puoleen saasteiden aiheuttamista kuolemista. Ilman epäpuhtaudet aiheuttavat sairauksia myös hengityselimiin, kuten keuhkosyöpää, keuhkoahtaumaa ja keuhkokuumetta. Lähes puolet kaikista maailman keuhkoahtaumataudesta johtuu saasteista.

 

Pystymme parempaan. Jo tänään.

Clewatin virtauttamisinnovaatio sopii myös laajan mittakaavan ilmanpuhdistukseen. Ratkaisussamme ilmaa virtautetaan ja törmäytetään veteen partikkeleiden poistamiseksi ilmasta nopeasti ja tehokkaasti. Ratkaisua on testattu ja pilotoitu haastavassa teollisessa ympäristössä erinomaisin tuloksin. Clewat Cleair soveltuu kaupunkitason ilman puhditukseen sekä teollisiin tuotantolaitoksiin.

Vieritä ylös