Itämerihaasteen nopeisiin kokeiluihin valittiin neljä yritystä etsimään ratkaisuja meren suojelemiseksi muoviroskalta

Miten mereen päätyvän muoviroskan määrää voisi vähentää? Miten merta voisi puhdistaa muoviroskasta? Voisiko muoviroskaa hyödyntää kestävällä tavalla? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Itämerihaasteen nopeissa kokeiluissa, joihin Helsingin kaupunki lahjoitti 50 000 euroa.

Viime vuonna järjestetyllä Töölönlahden maailmanympärysmatka -tempauksella kerättiin rahaa Itämeren suojeluun. Kaupunkilaiset osallistuivat keräykseen kiertämällä Töölönlahden ympäri kunnes maailmanympärysmatkan edellyttämät 40 000 kilometriä tulivat täyteen. Sen kunniaksi Helsingin kaupunki lahjoitti 50 000 euroa Itämeren suojeluun.

Lahjoitus ohjattiin Itämerihaasteen nopeisiin kokeiluihin, joilla etsitään innovatiivisia ja uusia tapoja Helsingin edustan merialueen ja saariston suojelemiseksi muoviroskalta.

Muoviroska on Itämerellä vakava ongelma, sillä noin 70 prosenttia kaikesta meriroskasta on muovia. Muovi on erityisen haitallista, sillä se hajoaa hitaasti, aiheuttaa vaaraa eläimille ja sen mukana voi kulkeutua haitallisia aineita sekä mahdollisesti vieraslajeja.

”Kannustamalla yrityksiä käytännön kokeiluihin Itämerihaaste voi parhaimmillaan olla mukana synnyttämässä uusia Itämeren vaalimiseen tähtääviä tuotteita. Elinkeinoelämän merkitys Itämeren suojelussa on suuri”, kertoo ympäristöseurannan ja -valvonnan päällikkö Päivi Kippo-Edlund Helsingin kaupungin ympäristöpalveluista.

Kokeiluihin osallistuu neljä yritystä

Itämerihaasteen nopeisiin kokeiluihin valittiin neljä osallistujaa: Green House Effect Oy, Clewat Oy, Bloft Design ja Biosatama Oy. 

Green House Effect Oy testaa viherseinien kykyä vähentää autonrenkaista irtoavan mikromuovin kulkeutumista Itämereen hulevesien mukana. Clewat Oy kokeilee uudenlaisella vesistönpuhdistusaluksella roskien ja mikromuovin poistamista merialueilta. Bloft Design kerää rantatalkoiden avulla muoviroskaa ja kokeilee tulostaa 3D-suurtulostimella muoviroskasta SUP-lautoja. Biosatama Oy selvittää risteilyliikenteen biojätteen mukana kulkeutuvan muoviroskan määrää ja tuottaa jätteestä hiilineutraalia energiaa.

Itämerihaaste on Helsingin ja Turun kaupunkien yhdessä koordinoimaa Itämeren suojelutoimintaa, joka pitää sisällään kaupunkien yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman sekä Itämerihaaste-kumppanuusverkoston. Itämerihaasteen kumppanuusverkostossa on yli 300 organisaatiota ja se on avoin kaikille Itämeren suojelusta kiinnostuneille organisaatioille.

Scroll to Top