Leväntorjunta

Pystymme keräämään vedestä talteen jopa puolen millimetrin kokoiset partikkelit ja enimmillään laitteemme pystyy keräämään peräti 200 kuutiota biomassaa tunnissa.

Vesistöihin päätyy runsaasti ravinteita teollisuuden, jätevesien ja ruoan tehotuotannon vaikutuksesta.

Sen seurauksena vesistöt rehevöityvät, mikä johtaa niiden kunnon heikkenemiseen, runsaiden leväesiintymien yleistymiseen, muutoksiin eliöyhteisöissä sekä pohjien happikatoon.

Rehevöityvässä vesistössä rannat ja matalikot kasvavat umpeen, mikä hankaloittaa vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia. 

 

Pystymme parempaan. Jo tänään.

Clewatin kehittämällä ja valmistamalla vesistönpuhdistusaluksella pystytään puhdistamaan vesistöistä levää ja muuta haittakasvillisuutta. 

Ratkaisumme on katamaraanilautta, joka kerää tehokkaan imun avulla kasvillisuuden suuaukolle, jossa veden virtausta säädellään niin, että haittakasvillisuus päätyy aluksen kuljettimelle ja siitä edelleen lajiteltuina säiliöihin. 

Virtauttamiseen perustuva tekniikka ei aiheuta vesistöille mekaanista rasitusta, eikä toiminnalla ole negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Jo yksittäisellä Cleansweep-aluksella on mahdollista kerätä levää puolen millimetrin kokoisiin partikkeleihin saakka sekä yli 200 kuutiota haittakasvillisuutta tunnissa.

Vieritä ylös