Leväntorjunta

Pystymme keräämään vedestä talteen jopa puolen millimetrin kokoiset partikkelit ja enimmillään laitteemme pystyy keräämään peräti 200 kuutiota biomassaa tunnissa.

Vesistöihin päätyy runsaasti ravinteita teollisuuden, jätevesien ja ruoan tehotuotannon vaikutuksesta.

Sen seurauksena vesistöt rehevöityvät, mikä johtaa niiden kunnon heikkenemiseen, runsaiden leväesiintymien yleistymiseen, muutoksiin eliöyhteisöissä sekä pohjien happikatoon.

Rehevöityvässä vesistössä rannat ja matalikot kasvavat umpeen, mikä hankaloittaa vesistöjen  virkistyskäyttömahdollisuuksia. Pohjien mutakerrokset paksuuntuvat, jolloin niitä hajottavat bakteerit kuluttavat yhä enemmän happea. Siitä seuraava happikato tappaa kaloja ja muita vesieliöitä.

 

Pystymme parempaan. Jo tänään.

Clewatin kehittämällä ja valmistamalla vesistönpuhdistusaluksella pystytään puhdistamaan vesistöistä levää ja muuta haittakasvillisuutta.

Tuotteemme on katamaraanilautta, jonka edessä olevien puomien avulla laite kerää kasvillisuuden suuaukolle, jossa veden virtausta säädellään niin, että haittakasvillisuus päätyy aluksen kuljettimelle ja siitä edelleen lajiteltuina säiliöihin. Puomien pituutta säätelemällä käsiteltävän alueen leveyttä voidaan kasvattaa jopa yli kilometrin mittaiseksi.

Vieritä ylös