Merten muoviroskaongelmaa ratkova Clewat Oy vauhdittaa kasvuaan osakeannilla

Vesistönpuhdistuslaitteita ja ympäristöystävällisiä lumensulatuslaitteistoja valmistava Clewat Oy aloittaa osakeannin, jolla se pyrkii keräämään vajaan miljoonan euron lisäpääoman. Yleisöanti alkaa 6. marraskuuta.

Yhtiön perustaja Johannes Myllykoski kertoo, että osakeannissa saatavilla varoilla on tarkoitus rahoittaa jatkokehitystyötä, kasvattaa fleetiä sekä palkata yhtiöön lisäresursseja ja sitä kautta vauhdittaa merten pelastamista. 

Myllykosken mukaan annilla vahvistettava oma pääoma mahdollistaa myös vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen ja käynnissä olevien kasvu- ja kansainvälistymistukineuvottelujen edistämisen. Anti mahdollistaa lisäksi strategian mukaisen siirtymän merten pelastamisen tarjoamiseen palveluna.

Clewat puhdistaa maailman meret

Clewat Oy on suomalainen cleantech-kasvuyritys, joka on erikoistunut teknologia- ja innovaatiopohjaisiin ratkaisuihin järvien ja merien ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Clewat Oy valmistaa Kokkolassa muovinkeräys- ja öljyntorjunta-aluksia sekä lumen talteenottoyksiköitä. Clewatin innovaatio perustuu veden virtauksen hyväksikäyttämiseen, jolloin on mahdollista saada pienellä energiamäärällä suurta tehoa suoritettavaan toimintaan

Clewat tarjoaa ratkaisujaan ympäristöongelmiin palveluna omissa nimissään ja yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Yrityksen suurin asiakaspotentiaali on B2G eli valtiollisten toimijoiden markkinassa, joissa palveluna ostaminen etenee vauhdilla. Clewat rakentaa parhaillaan alus- ja laitekantaansa palveluliiketoiminnan mahdollistamiseksi yhdessä rahoituskumppaniensa kanssa. 

– Yritysten vastuullisuus on nouseva trendi ja Clewatin synnyssä ja toiminnassa taloudellisesti kannattava vastuullisuus ja ympäristölähtöisyys on kantava voima. Clewat on perustettu ja sitä rakennetaan pelastamaan omalta osaltaan maailman meriä ja vesistöjä ja sitä kautta planeettaamme, Myllykoski sanoo.

Matkalla maailmalle

Clewatin markkinat ovat maailmanlaajuiset ja Clewat on läsnä jo nyt neljällä mantereella. Clewatin alukset operoivat parhaillaan kahdella mantereella ja Clewatin toimitusjohtaja Janne Saarikko ja Operatiivinen johtaja Hannu Mäkelä ovat tällä hetkellä Floridassa pilotoimassa ratkaisua alueen vesistöongelmiin. 

Kansainvälistymisessä edetään harkitusti, mutta ripeästi. Clewatin vahvuutena on edelläkävijyys aidossa ympäristöystävällisyydessä. 

– Pyrimme merkittävään positiiviseen ympäristövaikutukseen toimillamme ja yli 200 operoivaan yksikköön vuoden 2022 loppuun mennessä. Tuotanto pidetään myös jatkossa Suomessa, Myllykoski kertoo. 

Sijoitusmateriaali saatavilla osoitteessa: https://clewat.com/sijoittajille/
Pyynnöt sijoitusmateriaalin salasanasta sekä lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Meri Maijala
Markkinointi ja viestintäpäällikkö
Clewat Oy
meri.maijala@clewat.com

Scroll to Top