Muoviroskaa vastaan uusin ratkaisuin

Turun kaupunki ja Itämerihaaste tekevät kesän aikana yhteistyötä Clewat Oy:n kanssa testaamalla uudenlaista Cleansweep-roskienkeräysalusta. Alus siivoaa roskia Aurajoessa 18.−20.8. Testeillä selvitetään aluksen toimivuutta meren roskaantumisen hillitsemisessä.

Roskan määrä meressä kasvaa jatkuvasti. Ihmisten tuottamasta roskasta suurin osa liittyy syömiseen, juomiseen ja tupakoimiseen. Roskaa päätyy mereen hulevesien, jokien ja tuulen mukana. Yli 70 prosenttia mereen päätyvästä roskasta on muovia, joka hajoaa ympäristössä hitaasti ja aiheuttaa haittaa ihmisille ja eläimille.

Tavoitteena on kehittää ja tehostaa roskien keräämistä niin, että myös pienikokoisen muoviroska saadaan kerättyä.

Clewat Oy:n kehittämän Cleansweep-aluksen toiminta perustuu veden virtauksen hyväksikäyttämiseen. Alus kerää edessä olevien puomien avulla muoviroskan suuaukolle, jossa veden virtausta säädellään niin, että erilaiset roskat joutuvat aluksen kuljettimelle ja siitä edelleen lajiteltuina säiliöihin. Cleansweep-aluksella pystytään keräämään vedestä talteen jopa puolen millimetrin kokoiset muovinpalaset.

Asukkaiden ääni kuuluu Itämeren suojelussa

Turun kaupungin vapaaehtoisia Itämeren suojelutoimenpiteitä koordinoiva Itämerihaaste osallistui joulukuussa 2019 kaupungin osallistavaan budjetointiin. Turkulaisilla oli mahdollisuus esittää Itämeren suojeluun liittyviä ehdotuksia Kerro kantasi -verkkopalvelussa. Yksi toteutettavista toimenpiteestä on lisätä tietoa roskista, joita kulkeutuu hulevesien mukana. Clewat Oy valittiin mukaan selvittämään Cleansweep-aluksen keräämän muoviroskan määrää ja laatua Aurajoella.

Itämerihaaste on Helsingin ja Turun kaupunkien yhdessä koordinoimaa Itämeren suojelutoimintaa, joka pitää sisällään kaupunkien yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman sekä Itämerihaaste-kumppanuusverkoston. Itämerihaasteen kumppanuusverkostossa on yli 300 organisaatiota ja se on avoin kaikille Itämeren suojelusta kiinnostuneille organisaatioille.

Scroll to Top