Muoviroskien
keräys

Clewatin kehittämä puhdistuslaite on yksi harvoja konkreettisia merten muovijäteongelman ratkaisuja, joka myös toimii.

Merten muoviroska on yksi suurimmista ympäristöongelmistamme, joka vaikuttaa kaikissa maailman merissä.

Arvioiden mukaan maailman merissä on tällä hetkellä yli 150 miljoonaa tonnia muovijätettä ja meriin kulkeutuu vuosittain kymmenen miljoonaa tonnia muovijätettä lisää. Muoviroska valtamerissä on vaaraksi merieläimille ja merten ekosysteemeille, mutta myös ihmisten terveydelle.

Pääasiassa maa-alueilta peräisin oleva muovijäte kulkeutuu merivirtojen mukana pois rannoilta valtamerten keskelle, jossa roskat muodostavat valtavia jätepyörteitä. Pyörteissä kelluu paitsi muovia myös jätteisiin kuolleita kaloja, merinisäkkäitä ja lintuja.

Muoviroska ei mereen jouduttuaan häviä minnekään, vaan se jauhautuu pikkuhiljaa mikroskooppisen pieniksi hiukkasiksi, mikromuoveiksi. Eläimet syövät muovia tai takertuvat siihen, jonka lisäksi mikromuovi päätyy lopulta osaksi ravintoketjua ihmisten elimistöön.

Maailmalla ei ole enää merialueita, joissa roskaa ei olisi. Joka minuutti yksi rekkalastillinen muovia dumpataan mereen. Meriä on kohdeltu kaatopaikkana ja seuraukset ovat nyt näkyvissä. Muoviroska on saatava pois vesistöistä mahdollisimman pian.

Pystymme parempaan. Jo tänään.

Clewatin menetelmällä on mahdollisuus saada vuotuinen merten muoviroskarasitus nollaan. 

Kehitämme ja valmistamme vesistönpuhdistusaluksia, joilla pystytään puhdistamaan vesistöistä roskaa ja mikromuovia. Aluksemme teknologia perustuu veden virtauksen luomiseen ja hyödyntämiseen.

Ratkaisumme on katamaraanilautta, jonka edessä olevien puomien avulla laite kerää roskat suuaukolle, jossa veden virtausta säädellään niin, että erilaiset roskat ja epäpuhtaudet päätyvät aluksen kuljettimelle ja siitä edelleen lajiteltuina roskasäiliöihin. Puomien pituutta säätelemällä käsiteltävän puhdistusalueen leveyttä voidaan kasvattaa jopa yli kilometrin mittaiseksi.

Clewatin kehittämä puhdistuslaite on yksi harvoja konkreettisia merten muovijäteongelman ratkaisuja, joka myös toimii. Pystymme keräämään vedestä talteen jopa puolen millimetrin kokoiset partikkelit ja enimmillään laitteemme pystyy keräämään peräti 200 kuutiota roskaa tunnissa.

Vieritä ylös