Öljyntorjunta

Clewatin kehittämällä Cleansweep -vesistönpuhdistusaluksella pystytään
puhdistamaan vesistöistä öljyä.

Öljyä päätyy mereen vuosittain tapahtuvien onnettomuuksien, maalta huuhtoutuvan öljysaasteen ja öljyn luonnollisen tihkumisen seurauksena.

Öljy on myrkyllinen, luonnossa erittäin hitaasti häviävä aine, joka mereen ja rannoille joutuessaan vaikuttaa haitallisesti kaikkiin lajeihin planktoneista hylkeisiin.

Mereen päässyt öljy vaikuttaa ympäristöön monin tavoin. Kasviplankton kuolee, mikä vaikeuttaa eläinplanktonin ravinnon saatavuutta. Tällöin puolestaan kalojen ravinto vähenee. Öljy voi tappaa rannan kookkaita kasveja ja leviä, jolloin tuhoutuu myös monien lajien elinympäristö. Öljy tahrii lintujen höyhenpeitteen, jolloin sen vedenhylkivyys häviää ja linnun lämmönsäätely häiriintyy. Pahasti tahriintuneet linnut eivät kykene lentämään tai sukeltamaan ja hankkimaan ravintoa.

 

Perinteiset öljynkeräysmetodit vesistöissä ovat tehottomia, ne aiheuttavat isoja kustannuksia ja jopa enemmän haittaa kuin hyötyä. Öljyvahingoista aiheutuu edelleen tarpeettoman paljon vahinkoa luonnolle. 

Pystymme parempaan. Jo tänään.

Vieritä ylös