Öljyntorjuntaa Clewatin aluksilla

Clewatin monikäyttöisellä aluksella kerätään vesistöistä muoviroskia, haittakasveja sekä öljyä. Eniten palstatilaa näistä saa varmastikin merten muoviongelmat, mutta öljyonnettomuuksista aiheutuvat seuraukset ovat myös pitkäkestoisia ja hankalia.

Maailman nykyinen energiajärjestelmä on hyvin riippuvainen laivakuljetuksista. Esimerkiksi vuonna 2010 tuotetusta raakaöljystä noin puolet kuljetettiin meriteitse tuotantopaikoilta käyttökohteisiin. Melkein puolet kansainvälisistä laivakuljetuksista tehdäänkin energialähteiden kuljetusten takia. Öljy on yhä maailmanlaajuisesti merkittävin energialähde, ja huolimatta uusiutuvista energialähteistä, sen menekki näyttäisi vain kasvavan vuoteen 2045 mennessä.

Raakaöljy ja öljyjalosteet kuljetetaan käyttökohteisiin raakaöljy- ja tuotetankkereilla. Nämä eivät kuitenkaan ole ainoa uhka ympäristölle, vaan myös rahtialuksista saattaa vuotaa öljyä vesistöihin. Kaksirunkoalukset ovat kuitenkin hiljalleen korvaamassa yksirunkoiset alukset kuljetuksissa, joka vähentää onnettomuusriskejä.

Öljyonnettomuus merellä

Mitä vilkkaampi merialue, sitä suuremmat ovat myös riskit. Suomenlahti on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista ja Venäjän öljynvienti on lisännyt kuljetuksia sen laineilla. Suomessa on monen muun valtion tavoin varauduttu öljyvahinkoihin hankkimalla torjuntakalustoa. Riippumattomien arvioiden (Transport Canada) mukaan perinteiset keräysmetodit eivät kuitenkaan ole erityisen hyviä – ja niiden toimimattomuus korostuu haastavissa rannikko-olosuhteissa sekä uusien säännösten mukaisten polttoaineiden kanssa. Meriliikenteen polttoaineissa on nimittäin tapahtumassa merkittävä muutos uusien MARPOL-2020 ympäristömääräysten myötä. Gazprom Neftin pääjohtaja Alexei Medevedev arvioi Marine Fleet-lehdelle muutosta seuraavasti: ” Asiantuntija-arvioiden mukaan uudet määräykset muuttavat meripolttoainemarkkinaa merkittävästi. Jos aiemmin ”tummat” laadut hallitsivat 70 %:a markkinasta, tulevina vuosina niiden osuus laskee 15-20 %:iin. ”

Sitä onnettomuuksissa sitten luontoon päätyy, mitä aluksilla polttoaineena käytetään ja kuljetetaan. Öljyntorjuntakaluston tulee olla kykenevää vastaamaan näihin uusiin uhkiin. Alusöljyonnettomuudessa veteen päätyy todennäköisemmin Marine Gas Oilia (MGO), kevyttä polttoöljyä. Clewatin alukset ovat parhaimmillaan juuri tämän tyyppisen öljyn keruussa. Onnettomuudessa vesistöissä myös puomitus on tärkeää – se rajaa ja estää öljyä leviämästä, sekä rikastaa sitä paremmin kerättävään kerrospaksuuteen. Nykyaikaisilla polttoöljyillä pyritään vaikuttamaan myös laivojen rikki-, sekä muihin päästöihin.

Öljyonnettomuuksia maalla

Aina onnettomuudet eivät kuitenkaan tapahdu merellä. Siperiassa Venäjällä kaatui öljysäiliö maalla leviten luontoon, kun ikirouta sen alla alkoi sulaa. Tapaus ei ollut ainoa laatuaan. Venäjän onnettomuuksien syynä ovat usein huonokuntoiset öljyputket, eikä paikallinen ympäristövalvonta jaksa piitata niistä. Meksikon öljyonnettomuudessa 2010 vuotava öljylähde syöksi maahan raakaöljyä useita päiviä. Onnettomuuden syynä oli porauslautan räjähdys. Lopulta luontoon päätyi öljyä noin sadan päivän ajan, kun vuotokohtaa ei saatu onnistuneesti tukittua.

Myös maanteillä tapahtuu öljyonnettomuuksia, jos öljyä kuljettava rekka kaatuu, mutta ympäristövahingot jäävät silloin onneksi pienemmiksi. Lisäksi teollisuuslaitosten maasäiliöt ovat riski, sillä niissä säilötään öljyä ja säiliöiden rikkoutuessa tai kaatuessa se leviää luontoon.

Tehokasta öljyntorjuntaa

Öljyonnettomuuksien ehkäisy näyttää äkkiseltään yksinkertaiselta: laitetaan öljyputket kuntoon ja varmistetaan, ettei öljyä kuljettavista aluksista pääse mitenkään öljyä valumaan vesistöihin. Aina näihin toimiin ei kuitenkaan panosteta, tai ne eivät riitä. Siksi onkin tärkeää, että oikeantyyppisiä öljyntorjunta-aluksia on nopeasti valmiudessa, jos onnettomuus sattuu.

Clewatin monikäyttöalus auttaa myös öljyntorjunnassa. Muuna aikana sitä voi hyödyntää muovin ja haittakasvien keruuseen. Öljyntorjunnassa aluksemme kapasiteetti on jopa 16 500 l/h yhden solmun nopeudella. Koska öljyn käyttö näyttää yhä lisääntyvän, torjuntaan on varauduttava tulevaisuudessakin!

Katja Vaulio

Scroll to Top