Tietosuojaseloste

Yleistä
Clewat Oy on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Clewat suojaa yksityisyytesi ja henkilötietosi huolellisesti ja käsittelee henkilötietojasi sovellettavan lainsäädännön ja tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti. Tämä Tietosuojaseloste sisältää yleiset tiedot siitä, miten Clewat käsittelee henkilötietojasi.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Clewat Oy (Y-tunnus: 2896110-2)
Ahjokuja 5
67800 Kokkola

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: info@clewat.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Clewat kerää ja käsittelee osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa henkilötietoja, jotta voimme ylläpitää osakasrekisteriä, järjestää ja hallinnoida yhtiökokouksia, varmistaa osakkeenomistajien henkilöllisyyden, oikeuden osallistua yhtiökokouksiin ja muutoin pitää heihin yhteyttä sekä maksaa osinkoja ja tehdä muita pääomatransaktioita.

Käsittelemme muiden sijoittajien ja analyytikkojen henkilötietoja, jotta voimme toteuttaa oikeutettuja etujamme ja pitää yhteyttä sijoittajiin ja analyytikoihin.

Käsittelemme osakkeenomistajien, muiden sijoittajien ja analyytikkojen henkilötietoja täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme. Voimme käsitellä tietoja toteuttaaksemme oikeutettuja etujamme julkaista tietoja yleisölle, viestiä osakkeenomistajiemme, sijoittajiemme ja analyytikkojemme kanssa sekä ylläpitää hyviä suhteita heidän kanssaan. Voimme käsitellä tietoja silloin, kun lähetämme kutsuja tapahtumiimme tai uutiskirjeitämme, tiedotamme toiminnastamme sekä muun markkinointiviestintämme yhteydessä.

Mitä tietoja keräämme?
Sivustot keräävät käyttäjistään tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja:

 • Clewatille antamasi tiedot. Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot:
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi ja henkilötunnus
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Maksutiedot
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

Clewat käyttää erilaisia teknologioita (mukaan lukien evästeitä) kerätäkseen ja säilyttääkseen tietoa Sivuston käyttäjistä ja vierailijoista. Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina kun käyttäjän selain hakee Sivuston Clewat serveriltä, viesti lähetetään takaisin käyttäjän tietokoneelle. Lähetetty viesti nopeuttaa Sivustoa ja yksinkertaistaa kirjautumista, tallentaa käyttäjän käyttötietoja ja kohdentaa sivuston käyttäjälle. Kaikkea evästeiden keräämää tietoa voidaan käyttää Clewatin tarjoaman palvelun kohdentamiseen käyttäjälle. Clewat käyttää evästeitä vain seuratakseen tietoa, jonka Yhtiön sivuston eväste on asentanut käyttäjän tietokoneelle. Useimpien selainten valikossa on Help menu -kohta, joka kertoo kuinka evästeiden hyväksyntä voidaan estää, kuinka selain ilmoittaa evästeiden vastaanottamisesta ja kuinka evästeet voidaan sulkea. Mikäli evästeet suljetaan, sivuston käyttö voi rajoittua tai estyä.

Kerättyjen tietojen analysointiin käytetään muun muassa Google Analyticsia. Voit myös kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi lisäosan.

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista sijoittaessasi Clewatiin. Tietojen lähde on käyttäjä itse.

Mihin henkilötietoja käytetään?
Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

Miten tietoja säilytetään ja suojataan?
Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee käyttäjien henkilötietoja?
Henkilötietoihin on pääsy vain Clewatin omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee tietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:
Clewat Oy (Y-tunnus: 2896110-2)
Ahjokuja 6
67800 Kokkola

Kuinka kauan käyttäjien tietoja säilytetään?
Clewat säilyttää käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan palvelun tarjoamista varten tai lain salliman enimmäisajan.

Sinun oikeutesi
Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Sinulla on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen info@clewat.com

Tiedonannot kolmansille
Suostumuksesi
Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa, saatamme jakaa käyttäjän tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa, jotta ne voivat ottaa yhteyttä käyttäjään.

Palveluntarjoajat
Siirrämme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin voidakseen tarjota palveluita tämän tietosuojaselosteen määrittelemissä tarkoituksissa.

Kolmansien osapuolien markkinointi ja mainonta
Clewat ei jaa markkinoinnin tai mainonnan osapuolille käyttäjien henkilö- tai tunnistetietoja. Jotta viestintää tai markkinointia kohdennetaan oikein, saatamme siirtää kolmansille osapuolille anonymisoidut demografiatiedot, kiinnostuksenkohteet tai esimerkiksi sijaintiin perustuvat kohdentamisarvot.

Oikeudellisista syistä
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Kansainväliset tietojen siirrot
Clewat pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen. Palveluita saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen. Tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. Clewat huolehtii tällöin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta esimerkiksi sopimalla asiasta henkilötietojen käsittelijän kanssa.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?
Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?
Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla info@clewat.com.

Scroll to Top