Ympäristöystävällinen lumensulatus

Clewatin ratkaisussa lumesta saadaan kustannustehokkaasti eroteltua merkittävä osa haitallisista aineista ja loppuosa johdettua tarvittaessa vedenpuhdistamoon viemäriverkoston kautta.

Kaupungeista kerätty lumi päätyy epäpuhtauksina vesistöön.

Lumen mukana mereen päätyy talven aikana useita tuhansia kiloja roskaa ja arviolta yli viisikymmentä miljoonaa mikromuovipartikkelia. 

Tiiviisti rakennetuilla alueilla tai paikoissa, joissa lumeen sekoittuu haitallisia aineita, lumesta eroon hankkiutuminen on merkittävä ongelma, joka aiheuttaa sekä hiilidioksidipäästöjä että merten likaantumista. 

Pystymme parempaan. Jo tänään.

Ongelmaan on olemassa parempi ratkaisu: Clewatin lumenpuhdistus ja -sulatusjärjestelmä.

Clewatin ratkaisussa lumesta saadaan kustannustehokkaasti eroteltua merkittävä osa haitallisista aineista ja tarvittaessa johdettua loput vedenpuhdistamoon viemäriverkoston kautta. Lumen sulatuksessa apuna käytetään virtaavan veden voimaa ja meriveden lämpötilaa tai kaukolämpöverkoston hukkalämpöä ja uusiutuvaa energiaa. Prosessin läpi kulkeva lumi ja vesi suodatetaan, ja jätteet kerätään talteen.

Koko prosessi hoituu ilman hiilipäästöjä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä, lukuun ottamatta lumen paikalle kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Clewatin hajautettu malli voi kuitenkin myös lyhentää lumen kuljetusmatkoja ja siten vähentää matkoihin liittyviä ympäristövaikutuksia.

Parempi ja kustannustehokkaampi teknologia on olemassa. Kysy meiltä lisää:  snowsolutions@clewat.com

Scroll to Top